Ylva Dahl tillträder som ny VD på Tarasso AB

Publicerat

PRESSMEDDELANDE Ylva Dahl tillträder som ny VD på Tarasso AB

Tarasso har utsett Ylva Dahl som ny VD för bolaget. Hon tillträdde sin befattning 1 maj 2019 och efterträder Tf. VD Stefan Pettersson.

Valet på Ylva vilar på en tydlig satsning framåt där Ylvas bakgrund och kompetens inom organisation och verksamhetsutveckling är värdefull för bolagets fortsatta utveckling, säger Tommy Christensen, delägare och styrelseordförande på Tarasso AB. Ylva har en lång och kvalificerad chefs- och ledarerfarenhet från offentlig sektor i kombination med ett stort nätverk inom offentliga och privata näringslivet.

Det gör att vi känner oss väldigt trygga med vårt beslut vilket också är en tydlig markering för bolagets fortsatta positionering framåt. Tarasso är idag en av Syd- och Västsveriges främsta specialister på rekrytering till exekutiva befattningar och erbjuder även organisations- och ledarutveckling. Under det senaste året har Tarasso målinriktat utökat sitt geografiska upptagningsområde från Malmö i söder till Stockholmsområdet i norr. Det innebär att vi erbjuder ett stort nationellt nätverk för både kunder och kandidater säger Tommy Christensen.

Tarasso har sedan många år tillbaka kontor i Uddevalla och som ett led för det växande bolaget finns nu även kontor i centrala Göteborg.  -Det handlar om att möta upp behovet av tillgänglighet och närhet för våra kunder och kandidater säger Ylva Dahl. Genom att tillgängliggöra för det personliga mötet i kombination med centrala kontor, ser vi att vi kan möta upp våra kunders efterfrågan på bästa sätt. Vi skräddarsyr helt enkelt varje process utifrån kundens behov där tillgänglighet och miljömedvetenhet är ett allt mer tydlig del i vår utveckling. Vi är med och bidrar till samhällsutveckling genom goda ledarrekryteringar och utveckling av kundens inre organisationen. -Det är en fantastik förmån att få möta så många kompetenta ledare som vi gör och såklart är det en speciell känsla när rätt kund och rätt kandidat strålar samman för en gemensam arbetsframtid säger Ylva Dahl.

 

Kontakt:

VD Tarasso AB Ylva Dahl ylva.dahl@tarasso.se +46(0)73-0263834

Styrelseordförande Tarasso AB Tommy Christensen +46(0)70-6302616

http://www.tarasso.se