Operativ support

Som operativ tjänst fungerar vi som lokalt ombud.

Med tjänster så som:

  • SPOC – Singel point of contact
  • Felanalyser
  • Grundorsaksanalys
  • Återförande av information
  • Organisation av möten
  • Hantera ”Open Issues”
  • Logistiksupport
  • Granskning av produkter och emballage
  • Ändrings hantering