Produkt Utveckling

Vår kompetens inom produktutveckling sträcker sig över många branscher och områden. Våra konsulter har utbildning och bred erfarenhet.

Vi kan erbjuda konsulter inom hela spannet, från idé till färdig design.
Vi har kompetens inom de vanligaste förekommande  CAD-verktygen så som NX, Catia V5, Inventor,
Solid Works, ProEngineer m fl..

Exempel på kompetensområden:

  • Teknisk beräkning
  • Konstruktion
  • Testning
  • Utprovning
  • Materialvetenskap

Våra konstruktörer bidrar med kreativa idéer och tekniska förutsättningar för att skapa en optimal slutprodukt enligt dina krav och önskemål.