Produktionsteknik

Produktionsteknik består av många olika områden och vi tillhandahåller kompetens inom hela det produktionstekniska området.

Exempel på kompetensområden:

  • Produktionsberedning
  • Produktionsplanering
  • Processberedning
  • Kvalitetsstyrning
  • Lean Manufacturing
  • Ständig förbättring
  • Materialplanering