Underkonsulter

Var din egen chef, arbeta som vår underkonsult!

Visst finns det många fördelar med att vara egenföretagare, kanske är den främsta att få bestämma över sig själv och sin egen verksamhet utan att någon annan lägger sig i. Svårigheten kan dock vara att över tid hålla en jämn arbetsbelastning, att när du är ute på uppdrag samtidigt dra in nya kunder.
Vi erbjuder dig därför möjligheten att hjälpa dig i ditt arbete. Du får ta del av vårt kundregister och vi ordnar uppdrag till dig som ett komplement till dina egna kunder.
Som underkonsult till TechROi får du en unik möjlighet till att utvecklas både inom ditt yrkesområde och som person. Efter varje uppdrag ger vi dig en personlig återkoppling som hjälper dig att hitta dina styrkor och utvecklingsområden.