Student/Praktik

Vi på TechROi letar alltid efter rätt medarbetare, vi är därför intresserade av dig som fortfarande studerar.
Vi ger dig möjlighet att redan under din studietid få värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt som du bidrar med dina idéer och kunskaper till oss.

Vi ger dig även chansen att göra ditt examensarbete i samarbete med oss. Förhoppningsvis har du en bra ide som du vill presentera för oss, vi lyssnar och bollar gärna idéer kring detta med dig.
För mer information kontakta oss.

Praktik
Vi tar gärna emot praktikanter med förutsättning att vi har möjlighet att ge meningsfulla arbetsuppgifter och stöd av en mentor.
Om du är intresserad av praktikplats är du välkommen att kontakta oss.

Traineeprogram
Vårt traineeprogram startade för två år sedan för att få in ny utexaminerade ingenjörer. Detta har varit mycket framgångs rikt och vi har anställt många av dessa trainees.
Studenten startar med en tre månaders traineeprogram.
Från första dagen börjar studenten arbeta i vårt team med en erfaren ingenjör som mentor. Om studenten visar potential att bli en bra ingenjör anställer vi honom /henne.