Integritetspolicy

TECHROI respekterar personlig integritet för enskilda personer och samlar inte in eller hanterar personuppgifter om de inte frivilligt har tillhandahållits TECHROI av den berörda personen.

TECHROI följer nationella lagar om dataskydd som styr användningen och insamlingen av data. Ditt namn, e-postadress och postadress kan ges till tredje part, med ditt godkännande för att kunna svara på en förfrågan. Data kommer annars bara att användas för att följa upp rekrytering och försäljning.

Om inget annat anges ovan säljs ingen data till eller delas med tredje part.

 

Användning av personlig information 

TechROi får använda de personuppgifter som samlats in om dig för följande ändamål:

Administrera och kommunicera med dig om produkter, tjänster, evenemang, undersökningar och kampanjer av TECHROI (inklusive genom att skicka dig marknadsföringskommunikation);

Processa, utvärdera och svara på dina önskemål, förfrågningar och ansökningar. Skapa, administrera och kommunicera med dig. Tillhandahålla investerartjänster, verifiera din identitet för att säkerställa säkerhet för övriga ändamål som anges här, utvärdera ditt intresse för anställning och kontakta dig om eventuell anställning. Bedöma, utvärdera och förbättra vår verksamhet. Skydda mot och förebygga bedrägeri, obehöriga transaktioner, fordringar och andra skulder samt hantera risker. Genomföra undersökningar och överensstämma med och tillämpa gällande lagkrav eller branschstandarder och våra policyer och villkor, såsom användarvillkoren för dessa webbplatser samt säkerställa säkerheten för TECHROI-nätverkstjänster, informationsresurser och anställda.

Om du har några frågor om sekretesspolicyn, hur TECHROI använder personuppgifter eller om du vill rätta till inlämnad information, tveka inte att kontakta oss.

Du kan också besöka datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.

TechROi förbehåller sig rätten att uppdatera Integritetspolicy