Kvalité

Vi erbjuder konsulter med bred kunskap och kompetens inom kvalitetsområdet. Vi har kvalitetsingenjörer och kvalitetstekniker inom många olika områden och branscher.

Några av våra spetskompetenser inom kvalitet är kvalitetssäkring inom tillverkningsprocesser, kvalitets- och miljöcertifieringar samt olika nivåer inom Lean Management.