TechROi Group välkomnar Miweco till familjen

Publicerat

Det är med stor glädje som vi, TechROi Group och ägarna till Miweco Holding, kan presentera att vi nu adderar ett nytt utvecklingsbolag i Trollhättan.

Miweco Engineering, en one-stop-shop som tillför kunskap som skapar värde inom utveckling för små och medelstora producerande företag som vill öka sin försäljning och lönsamhet

Stefan André, VD för TechROi Engineering. ” Att addera ytterligare ett teknikföretag under TechROi’s paraply stärker oss på TechROi då vi kommer kunna erbjuda ett ännu större helhetskoncept till våra kunder. Vi blir starkare tillsammans när vi blir fler som delar samma grundläggande idé om värdeskapande. Det som inte utvecklas, avvecklas ju och i och med att vi kommer ifrån olika marknader men är i samma bransch kommer vi att kunna pusha TechROi Group till fortsatt utveckling.”

”TechROi Group är med sina resurser och sina rötter i Trollhättan för oss en naturlig partner för att åstadkomma vår vision om ett ökat värdeskapande i vår bransch”, säger Lars Söder, VD för Miweco Engineering.  

Lars Söder avslutar: ”I och med att vi har delvis olika kundgrupper men delar kompetenser, processer och resurser så blir vi fantastiska komplement till varandra. Av många, exempel är att Miweco nu får tillgång till en komplett prototypverkstad.”

Genom att utnyttja styrkorna som ägarna bidrar med erbjuder vi marknaden ett företag som skall hjälpa SME-företag i sin jakt på lönsamhet och ökad försäljning.

Det har aldrig tidigare varit så svårt att driva och utveckla ett SME företag som idag. Vi lever med en global konkurrens, ökade krav på produktförnyelse och mängder av nya krav och regler och sist men inte minst svårigheten att hitta den kompetens som de nya kraven ställer för att hinna med att utveckla produkter och produktionssystem. Denna ekvation gör att det för många är svårt att ligga i framkant samtidigt som man måste vara lönsam och långsiktig.

Men det går. Med ett öppet och engagerat ledarskap ska vi hjälpa ledare och ägare att skapa förutsättningar så att de når den framgång de vill ha och förtjänar. När ett företag ska växa, utveckla nya produkter eller rationalisera sin verksamhet måste människor i organisationen känna förtroende och se att de får stöttning och avlastning för att lyckas. Det är här Miweco kommer in i bilden med sin egna 4P-Strategi (Projektledning – Produktutveckling – Produktionsutveckling – Prototyp). Med effektiv produkt- och produktionsutveckling minimerar man onödigt arbete och förluster i sin produktionsapparat. Om projekten drivs systematiskt och effektivt i en tvärfunktionell miljö blir slutresultatet att projekten går i mål i tid, inom budget eller bättre och vi skapar förutsättningar för ökad försäljning och lönsamhet.

Vid frågor kontakta vänligen kontakta: